Storstäd/Sanering

Vi storstädar och sanerar

Storstädning - så funkar det!

Information storstädning (pdf)

Kontakta vårtrevliga kundtjänst så går vi igenom dina städbehov och bokar in ett datum för storstädning!


Vad ingår i en storstädning?

När det gäller storstäd har vi två olika upplägg över hur man kan boka dessa uppdrag.


Alternativ 1 är att man beställer ett förbestämt antal timmars städ och så lägger vi upp arbetet på bästa sätt utefter detta. 


Alternativ 2 är att man bestämmer vad som ska göras och inte sätter någon tidsbegränsning.


Vad kostar det?
Kostnaden för din storstädning eller byggstädning beror på hur omfattande arbetet är. Kontakta vår kundtjänst för att så snabbt som möjligt få en korrekt prisuppgift för just din städning. Givetvis gäller RUT-avdrag för våra tjänster inom såväl storstäd som byggstäd.

Saneringsstäd

Information Saneringsstäd (pdf)

Med specialservicearbeten avses rengörings-, sanerings- och underhållsarbeten som ställer särskilda krav på fackkunskap, yrkesfärdighet, ansvar och fysisk arbetsinsats.

Exempel på sådana arbeten är:

Klassning 1 

a) rengöring, inoljning och andra underhållsarbeten på produktionsmaskiner, traverser o dyl;

b) rengöring av speciella utrustningar såsom ventilations- och destillationsanläggningar, stoftavskiljare m m;

c) skrapning, stålborstning, blästring o dyl samt skyddsbehandling med färg, asfaltmassor eller andra preparat;

d) röjnings- och rengöringsarbeten i samband med maskinmontage;

e) slamsugning och högtryckspolning vid rengöring av avloppsbrunnar, avloppssystem m m samt cisternrengöring;

f) rengöring och sanering efter vatten-, brand- och oljeskada;

g) fasadrengöring och klottersanering

h) förberedelse- och avslutningsarbeten i samband med ovan angivna arbeten, t ex täckningsarbete;

i) högtryckssarbeten/högtryckstvättning, liksom andra liknande metoder

j) svårt nedsmutsade
bostadsytor där löpande underhåll/skötsel inte skett under längre tid.

Klassning 2

Sanering avhälsofarliga ämnen. Även blodsanering.

Boka möte* storstäd

I mitt hem
På telefon
Digitalt

* Bokningen gäller när du har fått vår bokningsbekräftelse via epost.